Dysonans serca 2

by Justyna Lubas-Wałęcka


Price: zł 89   Koszty wysyłki ustalane indywidualnie
Stock Status Stock In

Size


Wydruk na podstawie autorskiej grafiiki.

Druk laserowy na papierze kredowym 300g / kw

 A print graphics on the basis of the author's 45 x 32 cm - laser printing on coated paper of 300 g / sq m